Rodzinne wypady w skały

Poznawanie skał i wspinania rodzinnie z dziewczynami.