Główna Grań Tatr || informacje

Główna Grań Tatr rozciąga się od Przełęczy Zdziarskiej (1081m) na wschodniej części gór do Przełęczy Huciańskiej (905m) na zachodzie. Jest to jedynie pozornie bezdyskusyjne, ściśle goegraficzne pojęcie jak pisał jej wielki znawca W. Cywiński. Trudno jest jednoznacznie określić dokładną długość i przewyższenie, z uwagi na podstawowe założenia dotyczące formy jej przejścia.

Przyjmuje się, że zawiera ona wszystkie nazwane turnie, szczyty, przełączki. A co z tymi nienazwanymi? Podstawowe dane:

Całość Tatr (w wariancie) w kierunku wschód-zachód, (przewyższenie suma +) ASC 13462m, (przewyższenie suma -) DSC 13527m z czego:

Główna Grań Tatr obejmuje mnóstwo wysokich, ważnych szczytów tatrzańskich, które zwykle zdobywane są innymi drogami. Przejście granią stanowi uzupełnienie wszystkiego co łączy te szczyty, ze wszystkimi zagrożeniami. Podstawowe to luźny materiał skalny, brak możliwości uzupełniania zapasów (zazwyczaj musimy dużo się obniżyć, aby uzupełnić w stawach czy potokach). Kolejnym punktem są załamania pogody, dobór wagi placaka z tym co niezbędne do przejścia pod względem technicznym, a tym co składa się na wagę plecaka.

Ganek
Główna Grań Tatr || Żłobisty Szczyt, w stronę Ganku, Wysokiej, Rysów

Dla mnie podstawowym źródłem wiedzy na temat jej przejścia, stylu, taktyki jest tomik Władysława Cywińskiego pod tytułem „Główna Grań Tatr„. Zawiera główne informacje, zebrane w logiczną całość o konkretnych odcinkach jej przejścia. Zawiera wytyczne o możliwościach uzupełnienia wody, trudniejszych miejscach czy ewentualnych obejściach grani, o ile teren takie wymusza.


Główna Grań Tatr || styl przejścia

Główną i zarazem problematyczną kwestią jej styl jej przejścia. Nie będziemy tu rozstrzygać jaki jest prawidłowy, chodzi o przybliżenie tematu. Czy dzielenie na kilka sekcji (bez przejścia całości pod rząd), omijanie trudno dostępnych turni, czy chociażby skorzystanie z zasobów dodatkowych jedzenia i picia.

Czy te wszystkie udogodnienia” możemy wciąż mówić o przejściu grani? Tu możemy się spierać. Dla mnie idea jej przejścia jest klarowna, przejść możliwie całość ściśle granią, niekoniecznie pod rząd. Na tą chwilę nie planuje robienia ultramaratonu całości. Dopuszczam obejście wielkich uskoków typu Uskok Zadniego Mnicha z kierunku wschodniego, czy Uskok Wschodniego Szczytu Żelaznych Wrót z kierunku zachodniego.


Topografia Głównej Grani Tatr

Wykaz wszystkich szczytów, przełęczy:


Tatry Zachodnie || zaliczone

Smreczyński Wierch Tatry Zachodnie
Główna Grań Tatr Zachodnich || Smreczyński Wierch

Tatry Wysokie || odcinki

Mała Walentkowa Czuba
Walentkowa Grań, odcinek od Gładkiej Przełęczy po Liliowe

Tatry Bielskie

Hawrań w całej okazałości