Dolina Jaworowa i jej klasyki: Lodowy, Ostry Szczyt oraz Jaworowy Mur. Piękne otoczenie Przełęczy Lodowej sprawia, że warto się wybrać choćby szlakowo w to piękne miejsce.


Dolina jaworowa
Dolina Jaworowa z dominującym Lodowym Szczytem

Dolina Jaworowa

Od północno-wschodniej strony ograniczona jest Tatrami Bielskimi, maszerując z Jaworzyny Spiskiej mijamy charakterystyczny masyw Murania. Od południa i wschodu otacza ją grań Główna Grań Tatr Wysokich, w której dominuje ściana Lodowego Szczytu i Jaworowy Mur.

Jaworowy Mur
Jaworowy Mur z górnej części Doliny Jaworowej

Dolina Jaworowa jest kolejną walną doliną tatrzańską na terenie Słowacji. Ma długość około 10 km. Nazwa doliny pochodzi najprawdopodobniej od drzewostanów jaworowych. 

Dolina Jaworowa rozgałęzia się na liczne boczne doliny.

Przylegającymi do niej bocznymi dolinami są:

  • Czarna Dolina Jaworowa, zamykają je m.in. Czarny Szczyt, Kołowy Szczyt, Barnie Rogi i Śnieżny Szczyt z jego imponującym filarem Śnieżnych Turni,
  • Dolinka Śnieżna (Lodowa), ograniczona Śnieżnymi Szczytami oraz Koperszardzką i Śnieżną Granią po bokach,
  • Sucha Dolinka, w której dominuje zdecydowanie Lodowy Szczyt, natomiast bocznie ogranicza ją Grań Sobkowa i Koperszardzka
  • Zadnia Dolina Jaworowa, ograniczona Jaworowym Murem i Ostrym Szczytem, bocznie ograniczona Michałkową Granią.

Główny szlak przez całą dolinę prowadzi nas na Lodową Przełęcz (2372 m). Jedyną inną możliwością jest odbicie w stronę Doliny Zadnich Koperszadów w stronę Tatr Bielskich na Przełęcz pod Kopą. Pozostałe boczne dolinki nie jest udostępnionych dla ruchu turystycznego. Dnem doliny płynie Jaworowy Potok wypływający z  Żabiego Stawu Jaworowego. W górnym części Doliny znajduje się sześć stałych stawów i kilka okresowych.

Krótki opis szlaku w stronę Lodowej Przełęczy

Zaczynamy we wsi Jaworzyna Spiska (następna wieś za Łysą Polaną). Dochodzimy do mostka, przy którym znajduje się węzeł szlaków. W lewo odchodzi wspomniany niebieski szlak w kierunku Doliny Zadnich Koperszadów. Już za moment mijamy Gałajdową Polanę (Poľana pod Muráňom). Następnie całą dolinę kierujemy się w stronę południową wzdłuż potoku Javorinka. Po prawej flance mamy wpierw Murowany Koszar i następnie charakterystyczną sylwetką Szerokiej Jaworzyńskiej.

Dochodzimy pod Jaworowy Mur, należy zwrócić uwagę!, że na tym długim odcinku bardzo mało zyskujemy wysokości. Idąc głównie lasem następnie bardziej otwartym terenem idziemy generalnie płasko. Całość przewyższenia robimy dopiero na końcowym odcinku wzdłuż Jaworowych i Ostrych Szczytów, tradycyjnie drobnymi zakosami. Osiągamy Przełęcz Lodową znaną ze swojej wspaniałej panoramy. Mamy wybór jedynie w postaci powrotu tą samą trasą lub zejściem do Doliny 5 Stawów Spiskich.


Dolina Jaworowa
Dolina Jaworowa prawie płaska! dopiero przy Jaworowym Murze staje się znacznie stromsza. W tle Murań i Nowy Wierch

Jaworowe Wierchy

Jesienny wypad, uzupełniając braki tej grani

Gerlach i Batyżowiecka Grań
Gerlach i Batyżowiecka Grań

Szeroka Jaworzyńska, Suchy Wierch Jaworowy

Szeroka Jaworzyńska, Chorwacki Wierch, Spismichałowa Czuba, Suchy Wierch Jaworowy, ciekawa pętla łącząca obie ważne, olbrzymie doliny

Zielony Staw
Zielony Staw i Tatry Wysokie

Jaworowy Szczyt w mega halnym

W takich warunkach pogodowych praktycznie nie chodzę. Wyjątkowy dzień, choć na pewno trzeba będzie tu wrócić

Jaworowy Szczyt południowa ściana
Jaworowy Szczyt południowa ściana

Mały Lodowy Szczyt GGTW

Odcinek Lodowa Przełęcz po Mały Lodowy GGTW. Czas przejścia tego odcinka 1h był nadzwyczaj dobry, 20 XI 2018

Na szczycie Małego Lodowego w tle Łomnica z Durnymi Szczytami

Lodowa Kopa solo

Solowe wejście, piękny jesienny dzień i zapoznanie z Doliną Jaworową, 07 X 2010

Na Lodowej Kopie obok widoczna grań w stronę Lodowego Szczytu

Lodowe Szczyty

Lodowy Szczyt i Lodowa Kopa granią przez Konia

W zejściu z Lodowego Szczytu, kilka zębów skalnych tu bez liny się obniżamy