Wysoka Skała, Straconka skały za leśniczówką

Pogoda dopisała w słoneczku fajna skałka, można było trochę się poruszać, kilka skałek dość powiedzieć w terenie trudno dostępnym.